Visie op verzuim
“Verzuimvraagstukken dienen benaderd en geplaatst te worden vanuit de juiste combinatie van zowel juridische kaders (arbeidsrechtelijke en sociaal verzekeringstechnische) als financiële kaders. De arbodienst levert alleen die informatie die nodig is om de re-integratie adequaat vorm te kunnen geven”.

Bovenstaande visie is een verkorte weergave. Wij geven u graag een volledig beeld van de visie op verzum van OSB:

Traditioneel worden arbeidsverzuim en re-integratie gezien als sociaal-medische problemen. Voor werkgever én werknemer omvatten deze echter veel meer dan dat. Arbeidsverzuim heeft voor werkgevers invloed op de continuïteit, productiviteit, kostenontwikkeling en arbeidsverhoudingen binnen de organisatie. Voor de werknemer heeft verzuim invloed op het carrièreverloop en inkomen, zeker bij langer durende arbeidsongeschiktheid.

Zonder de sociaal-medische discipline (de bedrijfsarts) tekort te willen doen – deze is immers onmisbaar bij het vaststellen van de medische mogelijkheden – is de omgeving waarbinnen verzuim zich afspeelt vooral financieel-juridisch en bedrijfskundig van aard. Voor verzuimvraagstukken oplossen is daarom een geïntegreerde aanpak vereist die veel verder gaat dan een verzekering afsluiten en de arbodienst inschakelen.

Voor het succesvol re-integreren van een arbeidsongeschikte medewerker zal er rekening gehouden moeten worden met alle sociaal-medische aspecten en is het noodzakelijk uit te gaan van het gemeenschappelijke belang voor werkgever en werknemer. Voor de werkgever is geslaagde re-integratie noodzakelijk voor het behoud van de productiviteit en het rendement van de onderneming. Voor de werknemer is het behoud van gezondheid en inkomen erg belangrijk.
Door al deze belangen mee te nemen in het plan van aanpak ontstaat een win-win situatie die een effectieve en duurzame terugkeer naar werk mogelijk maakt.